Signer

Signer nå og bli med i listen over virksomheter som støtter strakstiltak for klimatilpasning

Last ned 8 strakstiltak for klimatilpasning

Her kan du laste ned en utskriftsbar pdf av strakstiltak for klimatilpasning, som kan brukes til intern og ekstern kommunikasjon for virksomheter som har signert.