Om initiativet

Klimaet i Norge er i endring. Samfunnet og næringslivet må forholde seg til en ny virkelighet der klimatiske endringer forårsaker hyppigere ekstremværhendelser og naturkatastrofer. Dette må næringslivet i Norge forholde seg til allerede i dag.

Klimatilpasning handler om å erkjenne at klimaet er i endring, og om å forstå konsekvensene og å iverksette tiltak. Enten for å hindre skade, eller utnytte muligheter endringene kan medføre.

Initiativtakerne bak strakstiltak

Fremtind og KBN er initiativtakerne bak dette prosjektet. Initiativet bygger på en bekymring over at oppsiktsvekkende få bedrifter og organisasjoner har nødvendig kompetanse og kapasitet til å arbeide strukturert og planmessig med klimatilpasning. Resultatet er at myndighetene går glipp av en viktig partner i dette arbeidet.

Samtidig øker risikoen for bedriftene, og norsk næringsliv står i fare for å gå glipp av de potensielle konkurransefordelene som ligger i å skape klimarobuste virksomheter.

For å starte arbeidet med å bøte på denne situasjonen har Fremtind, KBN og Skift tatt initiativ til å utarbeide en liste med 8 strakstiltak som den enkelte bedrift selv kan iverksette for å komme i gang med klimatilpasning.

De som har bidratt i utarbeidelsen av de åtte tiltakene er blant annet toppledere og fagpersoner i Umoe, Multiconsult, NITO, GK Gruppen, KLP, NMBU, Elektroforeningen, Norconsult, NRK, Agder Energi, Asplan Viak, Universitetet i Bergen/Bjerknessenteret, Formuesforvaltning, DNV og Fo°tprint Consulting – i tillegg til ledelse og fagpersoner i Fremtind, KBN og Skift.

Hva innebærer det å signere prinsippene?

Vurder prinsippene

Er disse relevante og nyttige for vår virksomhet? Identifiser det største forbedringspotensialet.

Signer, kommuniser og engasjer dine interessenter

Signer prinsippene her. Kommuniser gjerne at din virksomhet ønsker å følge prinsippene og oppfordre gjerne kunder og leverandører til å gjøre det samme.

Implementer konkrete handlingsplaner

Implementer prinsippene slik at de passer til din virksomhet. Hvor har vi størst forbedringspotensial? Sett mål og lag handlingsplaner.

Engasjer deg i Skifts læringsarena for deling og læring

Alle som signerer blir invitert med på digitale samlinger om klimatilpasning. Møt medlemmer fra Skift og andre virksomheter som har signert for å dele erfaring og lære av andre.

Engasjer deg!

Ønsker din virksomhet å stille seg bak 8 strakstiltak for klimatilpasning?

Signer nå